Geboren te Brugge ( West- Vlaanderen) op 20 september 1946. Van opleiding industrieel ingenieur scheikunde en beroepshalve actief aan de Universiteit Antwerpen (UA),  Aanvankelijk researcher aan het Born- Bunge instituut te Berchem, later  verantwoordelijke en begeleider practica 2e en 3e Kand. Geneeskunde, Farmacie, Diergeneeskunde, Scheikunde en Biomedische Wetenschappen (vakken Analytische Scheikunde, Biochemie en Vleeswarenanalyse). Sedert 2007 op pensioen.

In mijn jeugdjaren was ik reeds zeer snel betrokken bij het familieonderzoek, aangezien mijn vader zaliger in de zestiger jaren (1962) gestart was met "zijn" familieonderzoek. Als kind hadden we toendertijd niet zo veel keuze, zegge, niet zo veel inbreng in de dagdagelijkse bezigheden van het ouderlijk gezin. We ondersteunden --  vooraleer  te gaan  "ravotten"  met vrienden  --  opgelegde  " taken" , waaronder .....  het overschrijven van  indexen van de burgerlijke stand en idem dito  parochieregisters  (op het Stadsarchief te Brugge). Voor ons vader primeerde  de pertinente vraag : zijn we soms familie van de toenmalige Eerste Minister Achille Van Acker ( ook wonende in en vermoedelijk afkomstig regio Brugge) ? 

Zelf heb ik op het stadsarchief van Brugge ( ca 1965 ) ook de Mormonen weten rondlopen, met o.a. het op microfilm plaatsen  van de aktes Burgerlijke Stand, schepenregisters en ander archiefmateriaal. Ons vader Gerard Van Acker ( zie kwartierstaat ) was verder goede vriend van VVF- ( ondertussen FV) stichters Michiel Mispelon en Valère Arickx. Van Valère Arickx heb ik zelf nog les gekregen in de Lagere School, 5e Klas, bij de Broeders van Liefde, wantestraat te  Assebroek( Brugge). Geschiedenis in het algemeen en in het bijzonder plaatselijke geschiedenis waren zijn stokpaardjes.

Toen ik in het huwelijksbootje stapte (1976) met mijn echtgenote Nadine Sysmans, begon mijn schoonvader Willy Sysmans (zie kwartierstaat) plots een gezonde nieuwsgierigheid aan de dag te leggen om zijn familieroots te achterhalen, te doorgronden. Uiteraard was ik voor hem de ideale bondgenoot. Aanvankelijk trokken we samen naar het Rijksarchief te Antwerpen ( in die tijd nog aan het Door Verstraeteplein op Zurenborg) en we hebben daar heel wat belangrijke vondsten gedeeld. Op het Rijksarchief hadden we bovendien  heel veel geluk archivaris Jamees te ontmoeten, hij was eveneens van Brugge afkomstig  (zelfs woonachtig geweest in Assebroek ter Wantestraat) en dank zij hem kregen we toch beslist een bevoorrechte positie. Later speelde de gezondheid van mijn schoonvader wat parten, hij bleef thuis alles minitieus bijhouden en verwerken. Hij legde zich uiteraard volledig toe op zijn eigen Tak C. Toch kon alles nog verder zijn beloop krijgen.

Van het een kwam het ander en zo ontstond begin 1980 het familietijdschrift " De Chynsmans Cronycke", een verruiming naar het bredere genealogische publiek. Ondertussen zijn we met het nummer 88 als laatste nummer van de " Chynsmans Cronycke " het 25e jaar in schoonheid beëindigd. In het laatste nummer is dan ook de wens geopperd om de contacten met de Sysmans-naamgenoten levendig te houden door het aanmaken van een website. Uiteraard zouden de uitgaven van de Chynsmans Cronycke ( nr 1 t/m 88) - laatste nummer 88, mei 2016 - aan een ruimer publiek aangeboden worden en deze zouden dan ook in de toekomst aangevuld worden  met de nodige bijlagen. Bemerk dat de nrs 1 t/m 62 nog alle met de klassieke kopieermachine zijn afgedraaid. Vanaf de nummers 63 t/m 88 werd alles met de PC verwerkt. Dit alles veronderstelt dan ook heel wat tijd en voorbereiding om die oude nummers alle te herschrijven, de originele foto's terug in te scannen en een betere lay-out (wat meer kleur)  aan te brengen. Hiervoor vraag ik toch het nodige begrip en zeker tijd.....

Zelf was ik ook nog actief - en nog steeds, zegge ook hier  een ruime 40 jaar  - in de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ( VVF) , ondertussen van naam veranderd in Familiekunde Vlaanderen ( FV). Als leeszaalvoorzitter beman ik er maandelijks éénmalig de leeszaal (enkel op zaterdag). Dit levert een prima wisselwerking op met vorsers, genealogen en zoekers allerhande. Verder ben ik mede- actief   - ruim 25 jaar - binnen de Heemkundige Kring van Merksplas, waar ik dank zij hun burgervader de toestemming kreeg - en ook mede via Karel Govaerts de nodige ruggesteun verkreeg - om de archieven van de gemeente Merksplas op te vragen, thuis deels te verwerken, en verder de gemaakte kopies ter beschikking te stellen van de Heemkundige Kring te Merksplas  Dit resulteerde in heel wat artikels en databases betreffende de gemeente Merksplas en omgeving. Ongetwijfeld heeft  de " Chynsmans Cronycke "  daar ook mede de rijke vruchten van geplukt. In 2015 werd ik erelid van de Heemkring Marcblas.

Begin 2007 kwam ik op pensionering zodat her en der toch nog wat tijd restte voor aanvullend onderzoek. Vandaar werd de donderdag meestal een Felixdag, d.w.z. een bezoek aan het Stadsarchief van Antwerpen. Met heel wat vrienden worden op deze manier banden gesmeed, informatie aan elkaar doorgegeven, soms lijkt het één grote familie met een sterke diversiteit. Contact werkt steeds verrijkend .De één zit jaren tussen de 16e eeuwse schepenregisters, de andere zoekt nog steeds naar fotografen van vóór 1900, en nog anderen zitten verankerd, bijna wezenloos ondergedompeld,  in de overvloedige emigratiedossiers. Het pakket archieven welk bij mij dan ook het beste scoren - de Sysmans familie is slechts na 1830 de stad ingetrokken - zijn uiteraard de dossiers uit de 19e eeuw en verderop de periode tot en met  1945. Vanzelfsprekend verdient Wereldoorlog I en Wereldoorlog II ook hier mijn bijzondere aandacht.

De meest verwerkte bestanden zijn in eerste instantie op het Centrum voor Familiekunde (FV) gedeponeerd. Ook het Felixarchief (Stadsarchief Antwerpen) ontvangt sinds een 10tal jaren de grote databanken. Digitale Bronnen Nederland & België ontvangen ruim 20 jaar nagenoeg alle bestanden, een heel betrouwbare portal. Uiteraard zijn al deze  bijdragen familie- relevant.

Met deze website is het bedoeling van heel wat verwerkt materiaal - in eerste instantie de " Chynsmans Cronycke "  - aan het ruimere publiek aan te bieden. Het doet me soms pijn heel wat foutieve notities ( bvb schrijfwijze, niet- gecontroleerde bronnen, niet- vermelde bronnen)  betreffende de Sysmans-familie op diverse websites aan te treffen, bijwijlen met enige ergernis .. Wat deze site betreft wordt bij voorkeur over niet- levende personen een bijdrage geleverd, van de levenden onthou je zich zo veel als mogelijk..... Een wijze raad aan debutanten.

Veel leesgenot, zegge en schrijve .... 17 januari 2016, update 28 december 2023

 

Marc Van Acker

marc.van.acker46@hotmail.com

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb